بازگشت به صفحه اصلی

آيا شما هم نامه ي سرگشاده را امضا کرده ايد؟ 

 

دکل پشت آرامگاه فردوسی بايد تا فرا رسيدن نوروز از منطقه خارج شود

 

به گفته مدير پايگاه فرهنگي-تاريخي شهر توس يكي از دكل هاي واقع در پشت آرامگاه فردوسي، منظر اين اثر تاريخي را مخدوش كرده است و بنابر اين بايد تاپيش از فرا رسيدن نوروز اين دكل از منطقه خارج شود .  

 

"سياوش صابري"در گفتگو با ميراث خبر افزود : «اگرچه تعاملات ما با شركت توسعه برق خراسان رضوي و اداره برق منطقه‌اي اين استان مبني بر انتقال دكل‌هاي برق خطوط حمل برق ايران به تركمنستان تاكنون به جايي نرسيده   اما با فرا رسيدن سال نو و افزايش سرانه ورود گردشگر به شهر تاريخي توس درخواست كتبي فوريت انتقال يكي از دكل‌هاي واقع در فضاي پستي اين شهر تاريخي را به اداره برق استان ارايه مي‌ شود .

 

وي تصريح كرد:« با توجه به افزايش ارتفاع سطح زمين در اراضي اطراف شهر تاريخي توس به رغم دوري نصب دكل ها، حريم منظري اين شهر تاريخي به دليل بلندي دكلها مخدوش شده و در همين زمينه تاكنون تعاملاتي با سازمان‌هاي ذي‌ربط در استان خراسان رضوي صورت گرفته كه پاسخ قانع‌كننده‌اي از سوي اين نهادها به همراه نداشته است .»

 

مدير شهر تاريخي توس به ميراث خبر گفت: « از آنجا كه يكي از دكل هاي برق نزديك به آرامگاه فردوسي حريم شهر توس را مورد تهديد قرار داده ،در نظر است با انتقال اين دكل و تبديل آن به كابل زميني نسبت به رفع مشكل اقدام شود .»

 

http://www.chn.ir/news/?section=2&id=37841