Home

 

 

 

 

I talibanernas fotspår

 

Den islamiska republiken har föresatt sig att förstöra en stor del av mänsklighetens kulturarv.

 

Fyllandet av Sivan-dammen utgör bevis för avsaknanden av mänskliga rättigheter för det iranska folket.

 

För två dagars sedan, den 22:a januari 2007, beslöt den islamiska republikens energiminister att Sivan-dammen ska fyllas inom en vecka. Dammen kommer att dränka de arkeologiska platserna Bolaghi Gorge och Pasargad-slätten, där Cyrus den stores maosoleum är beläget. Cyrus författade den första deklarationen om mänskliga rättigheter. Datumet för denna kommande katastrof sammanfaller med ayatollah Khomeinis återkomst till Iran för 28 år sedan.

 

Det står nu klart att herr Ahmadinejads regering ämnar utnyttja det spända läge i världen den bidragit till att skapa för genomföra sin sanna avsikt med Sivan-dammen – att dränka kung Cyrus gamla huvudstad och födelseort och därigenom förstöra en av de heligaste platserna i Iran.

Genom denna handling så visar Ahmadinejad att oavsett vad alla arkeologer, historiker och experter har sagt om farorna med denna damm, och de senaste två åren har gett dem rätt, är av inte av något värde för hans regering. Han är inställd på att förstöra Irans för-islamiska historia och kultur.

Men är detta slutet. Kommer Siv an-sjön att successivt dränka Bolaghi Gorge och förstöra dessa platser? Kan vi inget annat göra än att förtvivla och sörja? Nej det tror inte vi! Även om detta beslut är början på en katastrof klan det också ses som början på en ny fas i vår kulturella kampanjmot dessa övergrepp mot mänsklighetens kulturarv.

 

Vi tror att i detta känsliga läge är det alla historie- och kulturvänners plikt att öka sina ansträngningar och visa världens folk att alla uttalanden från den islamiska republiken angående bevarandet av historiska fyndplatser är ihåliga och osanna. Denna damm är ett bevis för att regeringen i Iran undergräver sin egen befolknings mänskliga rättigheter.

Det är vår plikt att visa att denna regering med vilje går i talibanernas fotspår och har föresatt sig att förstöra vårt arv. Att fylla Sivan-dammen motsvarar sprängandet av de gamla Buddha-statyerna i Aghanistan.

Denna komitté uppmanar alla människor, inom iran och utanför, att oförtröttligt sprida nyheten om detta övergrepp i förhoppningen om att kunna förhindra att den genomförs.

Vi förklarar också klart och tydligt att allt ansvar vad beträffar förstörandet av Irans forntida arv vilar hos hela den islamiska republikens statsapparat. Vi är övertygade om att en dag kommer all de makthavare som har del i och ansvar för detta skamliga beslut att ställas till svars av det iranska folket. Till dess kommer deras namn dela plats med namnen på de värsta förbrytarna som kan hittas i Irans historia.

 

Med respekt