خبر گزاری میراث فرهنگی

http://www.chn.ir/News/?section=2&id=28511


۱۳۸۴/۱۰/۲۴ - 17:39:00

رئيس جمهوري:

اجازه نمي دهم حتي يک پروژه عمراني به ميراث فرهنگي آسيب برساند!

رئيس جمهوري با اعلام کمک 110 ميليارد توماني دولت براي مرمت آثار تاريخي، درباره آسيب هاي پروژه هاي عمراني به يادگارهاي تاريخي ايران گفت: اجازه نمي دهم حتي يک پروژه عمراني آسيبي به ميراث فرهنگي برساند.اين پروژه ها را تحت هر شرايطي تغيير داده و يا تعديل مي کنيم.

 

تهران ،ميراث خبر، گروه اجتماعي، صبا آذر پيک:

رئيس جمهوري در نشست خبري امروز _ 24 دي ماه _ که با حضور جمعي از خبرنگاران داخلي و خارجي تشکيل شد از توجه ويژه دولتمردان دولت نهم به ميراث فرهنگي خبر داد و گفت :«ميراث فرهنگي ،نماد هويت ملت ايران است و صيانت از ميراث فرهنگي در دو بعد فيزيکي و نرم افزاري به عنوان يک وظيفه ملي براي هيات دولت مطرح است .»


محمود احمدي نژاد که به پرسش هاي ميراث خبر پاسخ مي داد ، افزود:« دولت نهم تصميم گرفته تمام تلاش خود را براي صيانت از ميراث فرهنگي کشور به کار بگيرد و بر اين اساس اعتبارهاي ويژه اي را در سال 85 به ميراث فرهنگي در دو بخش نرم افزاي و حفظ و احيا تعلق مي گيرد.»

وي در مورد برنامه هاي دولت براي بازيابي جايگاه ميراث فرهنگي از کمک 110 ميليارد توماني دولت براي مرمت و احياي آثار تاريخي کشور خبر داد و همچنين گفت که 52 ميليارد تومان نيز به بخش نرم افزاري ميراث فرهنگي اختصاص مي يابد.

رييس جمهوري همچنين در پاسخ به سوال ديگر ميراث خبر مبني بر اجراي فعاليت هاي عمراني به بهاي از بين رفتن آثار تاريخي، تاکيد کرد: «اجازه نمي دهم حتي يک پروژه عمراني آسيبي به ميراث فرهنگي ثبت شده برساند. اين پروژه ها را تحت هر شرايطي تغيير داده و يا تعديل مي کنيم تا از ميراث فرهنگي همان طور که شايسته است، حفاظت شود.»


وي با تصريح اينکه در برخي از مکان ها يک کاشي يا آجر يا يک گچ بري داراي مفاهيم عميق و بلندي است که بايد به نسل بعد منتقل شود، افزود: «در سفرهاي استاني دستکم يک تصميم روشن در باب ميراث فرهنگي آن استان در دو زمينه حفظ و احيا و نگهداري مي گيريم.»


رييس جمهوري همچنين از برنامه ويژه دولت براي ثبت تمام آثار تاريخي کشور و ترميم تمامي آنها خبر داد و با تاکيد بر اين که جايگاه ميراث فرهنگي بسيار گسترده تر از گردشگري است ، اين وعده را به مسئولان سازمان ميراث فر هنگي و گردشگري داد که از اين پس نسبت به حقوق حوزه ميراث فرهنگي ، اجحافي صورت نمي گيرد.
وي همچنين در باره صنعت گردشگي و برنامه هاي دولت در اين حوزه گفت: « از سال 85 شبکه خدماتي را براي رونق اين صنعت در کشور گسترش مي دهيم. و من از همين جا از بخش خصوصي دعوت مي کنم تا در داير کردن اين مراکز با دولت همکاري کنند.»
وي همچنين در باره تسهيلات دولت براي صدور رواديد گردشگران گفت: «هر گردشگر پس از دو هفته مي تواند رواديد ورود به ايران را بگيرد و اين امر نشان دهنده نگاه ويژه دولت به حوزه گردشگري است.»


وي همچنين از اختصاص اعتبارهاي مناسب براي توسعه صنعت گردشگري در سال 85 خبر داد.