بازگشت به

صفحه اصلی

بازگشت به

فهرست

4 SHANBEH SORI VA NOROOZ

چهارشنبه سوری و نوروز

دنا زياری

ترجمه فارسی

You, fiery red, living life,

                                    You are mine

Me, sick and pale, forgetting life,

                                    I am yours

 

Remind me of the sun

Remind me of your fire

Give me a night of your brightness

Bring me to goodness in light

Walk me into the spring as my friend,

                                        as me

                                        as we exchange our colour

                                        as I go over you, become you;                                         become me

 

Tonight I renew my friendship with the fiery red

I stand before its light that burns until dawn to protect the night from the dark

To remind the dark of the day to come

 

Never let me forget

 

The new day is here    

NOROOZ IS HERE AS STRONG AS IT EVER WAS, FOREVER

 

19 Feb. 2006               

  

 

  ترجمه فارسی

ای سرخ آتشين، ای زندگی زنده!

                                 تو از آن منی

 

و من، بيمار و رنگ پريده، زندگی را فراموش کرده

                                                    از آن تو ام

 

خورشيد را بخاطرم آور

آتش خويش را يادآورم شو

شبی از درخشش خود را به من ببخش

نيکی منتشر در نور را برايم بياور

مرا گام زنان به بهار برسان، همچون دوست من

               همچون خود من

               همانگاه که رنگ های خود را با هم تاخت می زنيم

               همانگاه که من بر فراز تو می پرم،

          تو می شوم و تو من می شوی

 

من امشب،

در برابر آتشی که تا صبحدمان می سوزد

تا شب را از چنگال تاريکی حفظ کند

دوستی ام را با سرخ آتشين، نو می کنم

و می ايستم تا به تاريکی نشان دهم که روز در راه است.

 

هرگز مگذار که فراموش کنم

روز نو اينجاست

نوروز، نيرومندتر از هميشه، برای هميشه، اينجاست.

 

19 فوريه 2006