International Committee to Save

the Archeological Sites of Pasargad

 

 

Link to English Section

يبانيه ها  |  پاسارگاد  |   خبرها  |  مقالات   |   هنر و ادبيات |    تاريخ  زدايي  | ديداري ـ  شنيداري  | جشن های ايرانی | محيط زيست |  تماس |  جستجو

 

پيوند به صفحه اصل

 

 

 

آثار محوطه ی های تاريخی شبانکاره  به کجا می رود؟

از: نگار صالحی زاده

 


استان بوشهر از جمله استان هايي است که محوطه های تاريخی متعددی از دوران هخامنشيان در آن يافت شده است. اما خبر يافتن آثار تاريخی این منطقه مثل خیلی از مناطق ديگر کمتر به رسانه ها می رسد. یکی از این آثار مدتی قبل در منطقه شبانکاره بین مسیر برازجان به گناوه توسط کشاورز زمینداری پیدا شده است. اين کشاورز که برای کمک به آبیاری زمين های مزروعی خود مشغول ساختن مخزن آبی بود در آغاز کندن زمينی که بر بالای تپه قرار داشت به محوطه ای تاریخی برخورد و بلافاصله کار را قطع کرده و به سازمان های مربوطه اطلاع داد و با مسايلی غیر قابل انتظار روبرو شد. مسايلی که معمولا بسياری از افرادی که موفق به کشف آثاری تاريخی می شوند با آن روبرو هستند.

 


با شنيدن اين ماجرا از زبان مردم با اين کشاورز  به گفتگويي کوتاه نشستم. او می گويد:

زمیندار: داشتیم درون تپه را حفر می کردیم و اصلا فکر نمی کرديم که اين مکان يک تپه تاريخی است. پس از مدتی به ديواره ای رسيدیم و هنگامی که لودر خاکبرداری می کرد به جمجمه انسانی برخورديم. و تازه متوجه شديم که با بقايای يک بنای تاريخی روبرو هستيم و بلافاصله کار را قطع کرديم و به مسئولين اطلاع دادیم.

 

نگار: از کجا می دانستيد که بايد به مسئولين میراث فرهنگی اطلاع دهيد.

زمیندار: این دیگر روشن است که این نوع اماکن مربوط به هويت تاریخی و فرهنگی ما است و وظيفه هر کسی است که بلافاصله به دولت اطلاع دهد

نگار: عکس العمل آن ها چه بود؟

زمیندار: آن ها هم بلافاصله آمدند و اشیا و زيورآلتی را که در آنجا بود با خود بردند. و بعد از مدت ها مرا مورد بازجويي قرار دادند که بقیه را چه کرده ای؟ بهشان گفتم که اگر می خواستم چنین کارهایی بکنم اصلا به شما اطلاع نمی دادم!. بعد یکی از مامورين به من گفت: چیز مهمی نبود. مقداری خرده شيشه بود. چیز به درد بخوری نبود! خوشت می آمد برای خودت دردسر درست کردی؟ یک لگد  می زدی و نابودشان می کردی. بهشان گفتم چه می دانستم گمان می کردم که میراث فرهنگی سرزمین مان است باید اطلاع دهم !


نگار: بعد چه کرديد

زمیندار: پس از مدتی به ما اجازه دادند که کارمان را ادامه دهیم و الان بر بالای اين تپه باستانی مخزن بزرگ آبی قرار دارد.

نگار:  هيچوقت فهميدید که در آنجا چه بود؟

زمیندار: بعد از مدتی پرس و جو کردم که این آثار پیدا شده چه بود و مربوط به چه دورانی است ؟ کسانی که می دانستند به من گفتند مربوط به دوره هخامنشی است
 

مردم درباره اين محوطه تاريخی که اکنون مخزن بزرگی روی آن را پوشانده و محوطه های ديگری که در اطراف آن هست سخنانی می گويند اما نکته جالب اين است که بيشتر افراد معتقدند که اين محوطه ها هميشه بی سر و صدا خالی از اشيای تاريخی می شود. گاه به وسيله حفاران غیرمجاز و گاه به وسيله ماموران سازمان های میراث فرهنگی اما به کجا می رود باز بيشتر افراد  سکوت می کنند  و می گذرند.

کمیته بين المللی نجات پاسارگاد

www.savepasargad.com