International Committee to Save

the Archeological Sites of Pasargad

 

 

Link to English Section

يبانيه ها  |  پاسارگاد  |   خبرها  |  مقالات   |   هنر و ادبيات |    تاريخ  زدايي  | ديداري ـ  شنيداري  | جشن های ايرانی | محيط زيست |  تماس | فیلترشکن |  جستجو

 

پيوند به صفحه اصل

 

 

گزارش تصویری از مرگ تدریجی عالی قاپو

عالی قاپو همچنان دربند است

 

 

عکس و خبر از: شميم خبرنگار کميته بين المللی نجات ـ اصفهان

عمارت عالی قاپوی اصفهان از بناهای بی نظیر دوران صفوی در میدان نقش جهان است که سالها اسیر داربست های فلزی است . داربست هایی که برای مرمت نصب شده اند اما از مرمتگران خبری نیست . داربست های رها شده در بسیاری از بناهای تاریخی در حال نابودی ایران دیده می شود ، گویا این کار بهانه خوبی برای رفع تکلیف مدیران شهری و مسئولان سازمان میراث فرهنگی است.

در حالیکه بسیاری از پروژه های عظیم شهر اصفهان با صرف ده ها میلیارد تومان در عرض چند ماه به بهر برداری می رسد اما بناهای بی نظیری همچون عالی قاپو که میراثی جهانی هستند همچنان دربند داربست های فلزی هستند ، اسارت در میان این داربست های فلزی نشانه ای است از میراث چندین هزار ساله ایران زمینی که در بند نادانی و فرهنگ ستیزی مدیران حکومتی است.

 

گزارشی ديگر در همين زمينه از شیراز

www.savepasargad.com

کمیته بین المللی نجات پاسارگاد