International Committee to Save

the Archeological Sites of Pasargad

 

Link to English Section

     

 

1

 

پيوند به صفحه اصلی

جوان های ایرانی  در انتظار طلوع روز کورش بزرگ  در پاسارگاد!

این عکس ها چند ساعت پیش ( ساعت 4 روز ششم آبان، 28 اکتبر) از پاسارگاد گرفته شده است

به گزارش خبرنگار ما، شمیم، از پاسارگاد فضای پاسارگاد  آرام اما به شدت امنیتی است و ماموران با دوربین هایی که همراه دارند

 هر حرکتی را زیر نظر دارند

***

عکس ها از فرزاد آریان، برنده بهترین هنرمند عکاس سال 1390 بنیاد میراث پاسارگاد

و با سپاس فراوان

کمیته بین المللی نجات پاسارگاد

www.savepasargad.com