International Committee to Save

the Archeological Sites of Pasargad

 

Link to Persian Section

 

1

 

پيوند به صفحه اصلی

 4 مارچ 2011

مرگ آرام سی و سه پل و اسفندیاری که رفته  گل بچیند

 

 

 

 

 از: شمیم، خبرنگار کمیته نجات

در هیاهوی ماجرای سیاسی و درگیریهای اقتصادی و در حالیکه اکثر مردم در فکر خرید شب عید هستند ! بخشی از دیواره متروی اصفهان در نزدیکی سی و سه پل برای دومین بار طی روزهای گذشته فرو نشست.

بیش از دو سال و نیم از زمان آغاز عبور متروی اصفهان از بافت تاریخی می گذرد و اصرار شهرداری و شورای شهر اصفهان بر منافع اقتصادی حاصل از عبور مترو از بافت تاریخی و پنهانکاری سازمان میراث فرهنگی و سستی و کوتاهی مجموعه ای از مدیران دولتی وقت نتیجه اش این روزها به خوبی مشخص شده است و هر روز بخشی از دیواره های مترو در نزدیکی ارزشمندترین بنای آبی ایران فرو می ریزد.

بی اغراق باید گفت که آنچه امروز بر سر سی و سه پل و آثار تاریخی مجاور تونل متروی اصفهان می رود ، یادگار دوران ریاست اسفندیار رحیم مشایی بر ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران است. در اوج اعتراضات مردمی و در حالیکه کلیه مدارک کارشناسی و حقوقی بر علیه مدیران متروی اصفهان بود و متوقف کردن عبور مترو از بافت تاریخی اصفهان تنها نیازمند صدور دستوری یک خطی از سوی رحیم مشایی بود ، در خواست ها و اصرار فراوان سازمانهای مردم نهاد سراسر کشور و فشارهای رسانه ای و مردمی بی ثمر ماند و  تونل وحشت متروی اصفهان وارد قلب بافت تاریخی اصفهان شد.

مشایی که این روزها با شعار مکتب ایرانی و با استفاده از تبلیغات دروغین و عوام فریبانه سعی دارد با بهره گیری از فرهنگ ایرانی برای خود و یارانش آبرویی دست و پا کند و چند روزی بیشتر بر سر قدرت بمانند در زمانی مدیریت بر سازمان میراث فرهنگی ایران هیچ کاری در جهت حفظ میراث ایرانی انجام نداد تا ثابت کند صحبت از ایران و ایرانی تنها بهانه ای برای فریب افکار عمومی نیست.

اسفندیار رحیم مشایی در مهر ماه سال 1387 ، در اوج اعتراضات مردمی نسبت به عبور مترو از بافت تاریخی اصفهان ، وعده داده بود که مترو از بافت تاریخی اصفهان عبور نخواهد کرد . او در این باره به خبرنگار ایسنا گفته بود : " خبرهای خوبی درباره مترو اصفهان دارم " ( لینک خبر ) . دو سال و نیم از آن تاریخ گذشت ، مترو از بافت تاریخی اصفهان عبور کرد ، مترو از نزدیکی سی و سه پل عبور کرد ، تصمیم بر عبور مترو از زیر میدان نقش جهان قطعی شده است ، تونل مترو بخش هایی از پایه های سی و سه پل را تخریب کرد ، هر روز خبری مبنی بر فرونشست زمین در نزدیکی سی و سه پل شنیده می شود و اسفندیار رحیم مشایی همچنان خبر خوشش را نگفته است و عاشقان و دوستداران میراث فرهنگی ایران منتظر خبر خوش عروسی هستند که رفته است گل بچیند .

آخرین خبر در مورد متروی اصفهان :

بخشي از پياده‌رو سي‌وسه پل بار ديگر فرونشست

 

www.savepasargad.com

کمیته بین المللی نجات پاسارگاد