International Committee to Save

the Archeological Sites of Pasargad

 

Link to Persian Section

 

1

 

يوند به صفحه اصلی  جون 2011/ June 2011
 
 

 

 نابود کردن تندیس آرش کمانگیر به دستور دادستان ساری بوده است

در اسطوره ها آرش کمانگیر  سمیل تیرگان و عشق به ایرانزمین شناخته شده

از:  احمد  صوفی ـ مازندران

www.savepasargad.com         

همزمان با تیرگان، یکی از روزهای مهم در فرهنگ ایرانی، و روزی که در اسطوره ها آن را روز پیروزی آرش برای پایان جنگ و تعیین کردن خط مرزی ایران  می دانند، بالاخر مقامات شهر ساری فاش کردند که مجسمه آرش کمانگیر و اسب هایش به دستور اسدالله جعفری، دادستان شهر ساری،  برچیده و نابود شده است. تا کنون گفته می شد که این مجسمه ها را دزدیده اند. اما کاملا روشن بود که این دزدی هم مثل بسیاری آثار  دیگری که دو سه سال اخیر  از میدان ها برداشته شده و نام دزدی بر آن نهاده اند کار خود حکومت بوده است. همانگونه که سال هاست که بسیاری از آثار تاریخی و فرهنگی که از محوطه های تاریخی با نام حفاری غیر مجاز به یغما رفته و یا از موزه ها دزدیده شده، دزدان دیگری داشته است.

دادستان  دلیل این دستور غیر قانونی خود را  اهانت به امام ذکر کرده است. او معتقد است که حضور این اسب ها در میدانی که نامش میدان امام است اهانت به امام است. و معلوم نیست در کجای خود قانون نوشته شده که حضور اسب اهانت به کسی است. البته این هم کاملا روشن است که این نوع بهانه ها فقط برای از بین بردن سمبل ها و نشانه های فرهنگ ما است.

تندیس آرش کمانگیر، چند سال قبل از انقلاب در میدان ولیعهد نصب شد که این میدان پس از انقلاب به نام  امام خمینی تغییر داده شد

 اسطوره آرش کمانگیر از داستان‌هایی است که در  اوستا، و شاهنامه فردوسی، و همچنین در کتاب های پهلوی،و آثار الباقیه آمده است.

 

 

 

 

 

 

دادستانی که فرمان نابودی مجسمه آرش کمانگیر را داده است

 

www.savepasargad.com

کمیته بین المللی نجات پاسارگاد