International Committee to Save

the Archeological Sites of Pasargad

 

Link to Persian Section

 
يپوند به صفحه اصلی 

 

 

به گزارش سایت های رسمی حکومت اسلامی و به دلیل بی توجهی سازمان میراث فرهنگی

بخشی از گنبد مدرسه چهارباغ پس از چند صد سال فرو ریخت

مدرسه چهارباغ که به نام مدرسه سلطانی و یا مدرسه مادرشاه نیز خوانده می شود از بناهای زیبا و استثنایی دوران صفوی است  که در سال 1116 هجری قمری ساخته شده است و تا سال های اخیر که زیر نظر سازمان میراث فرهنگی دولت احمدی نژاد قرار بگیرد کاملا سالم بوده است.

این گنبد که  چند سال است زیر فشار داربست های تعمیر رها شده است اکنون در خطر ویرانی است. باید در نظر داشت که جایگزین کردن قطعاتی که از این گنبد فرو می افتد بسیار مشکل است و از شکل و ارزش اولیه آن خواهد. کاست.

 

گنبد مدرسه چهارباغ چند سال قبل

 

  

گنبد مدرسه چهارباغ قبل از انقلاب

 

 

 گنبد مدرسه چهارباغ در سال 1390

 

 

 

عکس های Mehr   از: احسان حسروی است

 

www.savepasargad.com

کمیته بین المللی نجات پاسارگاد