International Committee to Save

the Archeological Sites of Pasargad

 

Link to Persian Section

 

1

 

پيوند به صفحه اصلی

فوریه 2011

تخریبی که آنقدر وسیع است که سر از خیابان هم درآورده است

فرو ریختن بخشی از تونل مترو در چند متری سی و سه پل

از: شمیم، خبرنگار کمیته نجات

به گزارش دو خبرگزاری رسمی و وابسته به دولت خبرگزاری میراث فرهنگی و خبرگزاری مهر،  روز گذشته بخشی از اتصالات رمپ پل تاریخی سی و سه پل فرو ریخت. گفته می شود که این فروریزی به دلیل حفاری های بی سر و صدای تازه ای بوده که سازمان مترو مسئول آن است. و احتمال لطمه خوردن به این پل مهم تاریخی بسیار جدی است. البته پس از انتشار این خبر  طبق معمول شهرداری و مسئولین مترو بلافاصله  این فروریزش را تکذیب کرده و سر و صداها را مربوط به ترکیدن لوله های فاضلاب عنوان کرده است.

 

همانگونه که ما، در کمیته نجات پاسارگاد بارها مطرح کرده ایم کار  سازمان متروی اصفهان از ابتدا با اطلاع و موافقت دولت  بوده (و در کنار جنگ های مضحک زرگری این سازمان ها در مقابل مردم و رسانه ها) همه ی اقدامات این سازمان به خصوص  با اجازه ی شهرداری اصفهان و سازمان میراث فرهنگی بوده است. و اکنون، همچنان که در تمام این سال های گذشته، روش مقامات مسئول دولتی بوده کاملا منکر هر اتفاقی در ارتباط با تخریب بخشی از سی و سه پل شده اند.

برخی از مطالب مربوط به مترو در سه سال گذشته، برای این که فراموش مان نشود

http://www.savepasargad.com/2009-April/shekayat-mardom-metro.htm

http://www.savepasargad.com/2009-september/zaferani-metro.htm

http://www.savepasargad.com/2009-Feb/33-pol.htm

http://www.savepasargad.com/2009-Feb/72-khabar-dar-3saal.htm

http://www.savepasargad.com/2010-March/eftezah-metro.htm

http://www.savepasargad.com/2010-Jan/hoshdar-dadkhah.htm

 

www.savepasargad.com

کمیته بین المللی نجات پاسارگاد