International Committee to Save

the Archeological Sites of Pasargad

 

Link to Persian Section

 

1

 

پيوند به صفحه اصلی

2 نوامبر 2010

 

یک خبر مهم

چه کسانی مشغول سرقت گنجینه های ملی از موزه ها هستند؟

در ظرف دو هفته گذشته از تهران و برخی از شهرستان های ایران چند تن از صاحبان رسانه های مختلف، و یکی از امین الاموال ها، خبری یک سان را به ما گزارش کرده اند. این افراد که می گویند امکان انتشار چنین خبری در ایران نیست و می تواند خطرات زیادی برای آن ها داشته باشد، شاهد تغییر و تحولات زیادی در موزه های مختلف ایران بوده اند. این تغییرات در واقع جابجایی اموال موزه هاست.

مهم ترین گزارش از تهران است که خبر از جابجایی گنجینه ی اصلی سازمان میراث فرهنگی، که در طبقه دوم موزه ملی ایران (موزه ایران باستان) قرار دارد می دهد. ظاهر قضیه این است که می خواهند این گنجینه را به کاخ گلستان منتقل کنند اما همه چیز نشان از این دارد که تکه های بسیار با ارزشی از این گنجینه قرار است که در این رفت و آمد گم شود. 

این اشیا که در حال جابجا شدن هستند هم در ميان اشیای ثبت قرار دارند و هم در ميان اشیایی  که در سال های اخبر کشف شده ولی هنوز  شماره ثبتی بر خود ندارند و تنها افرادی که عنوان امین الاموال نام دارند از کم و کیف آن ها باخبرند. یعنی موجودی این انبارها در اختیار آن هاست. اما در روزهای اخیر تعدادی از این افراد را نیز جا به جا کرده اند. و امکان اخراج برخی نیز وجود دارد.

کسانی که این گزارش ها را به ما داده اند افرادی قابل اعتماد هستند، این افراد  همچنین از رفت و آمدهای شبانه به موزه ملی ایران و عکسبرداری و جابجایی هایی خبر می دهند.

همین طور در برخی از شهرستان ها رفت و آمدهایی غیر عادی در ساعات غیر اداری در موزه ها دیده شده است.

به نظر می رسد که در روزها و هفته های آینده  قرار است اشیای بسبار مهمی از این موزه ها به وسیله ی گروهی از هیئت حاکمه ربوده و به شکل غیرقانونی به خارج از ایران انتقال داده شود.

کسانی که به ما گزارش داده اند به دلیل فضای پلیسی و امنیتی شدیدی که بر کل رسانه های کشور سایه انداخته قادر به انتشار این خبرها نیستند و از ما خواسته اند که با انتشار این خبر فرهنگ دوستان و افرادی را که دلشان برای میراث ملی و تاریخی ما می سوزد متوجه چنین سرقت عظیمی از اموال عمومی کرده و امکان جلوگیری از آن را برای آن بخش از مقامات مسئول مملکتی که در این دزدی ها دستی ندارند فراهم کنند.

کمیته بین المللی نجات پاسارگاد

 

کمیته بین المللی نجات پاسارگاد

www.savepasargad.com