International Committee to Save

the Archeological Sites of Pasargad

 

Link to English Section

يبانيه ها  |  پاسارگاد  |   خبرها  |  مقالات   |   هنر و ادبيات |    تاريخ  زدايي  | ديداري ـ  شنيداري  | جشن های ايرانی | محيط زيست |  تماس |  جستجو

 

پيوند به صفحه اصلی

 

 

سرقت از موزه رئیس جمهوری ! خبری که باید مورد توجه جدی قرار گیرد

از شمیم، خبرنگار کميته بين المللی نجات

سرقت از موزه رئیس جمهوری خبریست که در روزهای گذشته توسط برخی از منابع نامشخص مطرح شد و البته توسط رئیس موزه های رئیس جمهوری تکذیب شد. ( برای خواندن خبر کلیک کنید )

اصل خبر ، حتی اگر واقعی نباشد بیش از سرقت احتمالی از موزه حائز اهمیت است . تجربه نشان داده که دستگاههای حکومتی ایران اگر قصد انجام کاری را داشته باشند در مراحل ابتدایی اقدام به تولید اخبار و هشدارهای دروغین می کنند . با این کار می توانند به بررسی تبعات احتمالی آن موضوع در جامعه بپردازند و از طرفی دیگر جامعه را پذیرای آن واقعه کنند.

بر این اساس خبر سرقت از موزه های رئیس جمهوری که علی القاعده نسبت به موزه های عادی از امکانات امنیتی گستره تری برخوردار هستند می تواند زنگ خطری باشد برای علاقه مندان به میراث وطن .

پیش از این و در روزهایی که خبرهایی مبنی بر بازگشت منشور کورش بزرگ به ایران مطرح بود ، بنیاد جهانی پاسارگاد با ارسال نامه ای به رئیس موزه بریتانیا مسئولیت هرگونه صدمه احتمالی به منشور کورش بزرگ را متوجه ایشان و دولت انگلستان دانسته بود و در این زمینه هشدارهای لازم داده شده بود. (برای خواندن خبر کلیک کنید )

اکنون نیز وقت آنست که سازمانهای دوستدار میراث فرهنگی و فعالان فرهنگی نسبت به هرگونه سرقت احتمالی !! اشیاء تاریخی از موزه های سراسر کشور هشدار دهند و این وظیفه قانونی را به حکومت ایران یادآوری کنند که وظیفه حفظ و پاسداری از اینها بر عهده حکومت ایران است .

در این رابطه :

وای وطنم !

 

کميته بين المللی نجات پاسارگاد

www.savepasargad.com