International Committee to Save

the Archeological Sites of Pasargad

 

Link to English Section

       

1

 

پيوند به صفحه اصلی

 

گزارشی از آخرین وضعیت پل خواجوی اصفهان:

احتمال تخریب های بیشتر در پل خواجو وجود دارد

 

از: شميم، خبرنگار کميته بين المللی نجات

www.savepasargad.com

 مگر کار به اصطلاح مرمت پل خواجو هنوز به پایان نرسیده است؟  این پرسشی است که شهروندان اصفهانی که امروز از کنار این پل تاریخی می گذرند از یکدیگر می پرسند و علت آن هم این است که پس اعتراض های مردم و کارشناسان غیر دولتی به روند مرمت شتابزده پل خواجو و با برچیده شدن کارگاه غیر استانداردی که توسط سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری در بخش شمالی پل برپا شده بود، انتظار می رفت که دست کم تا تصویب یک طرح جامع علمی جهت مرمت اصولی پل، دیگر سازمان نوسازی و بهسازی اجازه نداشته باشد که با دخالت های غیرکارشناسانه خود آسیب های جبران ناپذیری به این اثر تاریخی و میراث فرهنگی وارد آورد. اما متاسفانه کارگاه دیگری به ظاهر با همان مشخصات غیرفنی در بخش جنوبی پل و درست روی ردیف پله ها در حال برپا شدن است و این نگرانی وجود دارد که عملیات نوسازی و بهسازی در بخش جنوبی پل نیز بر دامنه این آسیب ها بیافزاید.

 

 

 

کارگاه دیگری در بخش جنوبی پل خواجو در حال برپا شدن است

 

 

 

 

ردیف سوم پله ها در جبهه شمالی که ناشیانه صحنه سازی شده است

 

نکته نگران کننده دیگر این که اگرچه کارگاه بخش شمالی برچیده شده اما ردیف سوم پله ها در حالی که ملات بین سنگ های آن با دست خارج شده، بدون محافظ و تنها با کدگذاری با اسپری آبی رنگ به حال خود رها شده اند و این کار بیش از گذشته سنگ ها را آسیب پذیر کرده است.

به نظر می رسد که رها کردن ردیف سوم پله های بخش شمالی به حال خود در حالی که ملات آن ها را خارج کرده اند به منظور فریب افکار عمومی و توجیه عملکرد مرمتی انجام شده است تا به این روش به رهگذران و بازدید کنندگان القاء کنند که در این نمونه ترمیم نشده مشخص است که پله ها پیش از ترمیم چنین وضعیت نامطلوبی داشتند و به همت دستان توانای شهرداری ترمیم شدند و از نابودی نجات یافتند. اما واقعیت این است که این کار، صحنه سازی کودکانه و مستند نگاری ناشیانه ای بیش نیست و کسانی جز مدیران ناکارآمد شهرداری و میراث فرهنگی را نمی تواند بفریبد.

 

ردیف سوم پله ها در جبهه شمالی که ناشیانه صحنه سازی شده است

 

ردیف سوم پله ها در جبهه شمالی که ناشیانه صحنه سازی شده است

 

کميته بين المللی نجات پاسارگاد

www.savepasargad.com