گزارش گردآوری  امضاء در شهرهای مختلف جهان

در روز جهانی کورش و حقوق بشر

بازگشت

به دعوت کمیته بین المللی برای نجات آثار باستانی دشت پاسارگاد، روز کوروش، يا روز صدور اولين اعلاميه حقوق بشر جهان، در کشورهای مختلف با زيباترين شکلی برگزار شد. تقريبا اکثر افراد هيئت اجرايي کميته نجات به همراه اعضاء و حاميان کميته های محلی، در خيابان های شهرها شان به جمع آوری امضاء مشغول شدند و برخی از آنها در شب آن روز جشن های کوچکی به همین مناسبت ترتیب داده بودند. در برخی از دانشگاه ها، اساتيد و دانشجويان ايرانی دوستان و همکاران خود را دعوت به شام يا نوشيدنی کرده بودند و به آنها می گفتند که جشن سالگرد روزی را می گيرند که ايرانيان اولين اعلاميه حقوق بشر را نوشتند و از زبان کوروش بزرگ به جهانيان هديه کردند. حتی در ايران هم که گرفتن اين نوع جشن ها سخت تر است، يکی دو جشنی علنی و ده ها ميهمانی خصوصی برای سالگرد روز کوروش برپا شد و امضاهايي  را برای ما فرستادند که در همان جشن ها گرفته شده بود.

از جمعه شب 28 اکتبر 2005 تا این لحظه که گزارش حاضر تهیه می شود (يکشنبه ساعت ساعت نه شب به وقت شرق آمريکا و شش غروب به وقت غرب آمريکا) بنا بر گزارش مسئولان کمیته های محلی که تاکنون با ما تماس گرفته اند، کميته نجات 4432 امضا جمع کرده است.

بدینسان، فعالیت های کمیته های محلی رو به افزایش است و نشان می دهد که ما متوقف نخواهیم شد و هر روز، با هر ساعتی که به فاجعه نزديک می شويم، صدای حق طلبانه خود برای حفظ پاسارگاد، این ارثيه ارزشمند بشری، را به گوش افراد بيشتری در جهان خواهيم رساند.

گزارش آخرین تحولات و گردآوری امضا های جديد در همین هفته به سازمان های يونسکو، سازمان ملل و سازمان های ذيربط فرستاده خواهد شد.

کميته بین المللی نجات آثار باستانی پاسارگاد

 

عکس های رسیده از شهرهای مختلف به تدریج در سایت گذاشته خواهد شد