International Committee to Save

the Archeological Sites of Pasargad

 

 

 

Link to English Section

 

يبانيه ها  |  پاسارگاد  |   خبرها  |  مقالات   |   هنر و ادبيات |    تاريخ  زدايي  | ديداري ـ  شنيداري  | جشن های ايرانی | محيط زيست |  تماس |  جستجو

125تير 1387    (2547 سال پاسارگارد)   15 جولای  2008        ============      کميته نجات پاسارگاد هيچ گونه وابستگی مذهبی و سياسي ندارد

 

بيش از 24 سازمان غير دولتی از نابودی ميراث فرهنگي ابراز نگرانی کرده اند:

ما بر اين باوريم که سازمان ميراث فرهنگي، هرگز کارنامه‌ روشنی در پاسداری از گنجينه‌های کشورمان نداشته و ندارد

شماری از سازمان های دوستدار میراث فرهنگی و طبیعی ایران نگرانی شديد خود را از رويدادهای تلخی که اين روزها در کشورمان رخ داده و گنجينه‌های باستانی و گران بهای ميهن‌مان را يکی پس از ديگری به نابودی می‌کشد، اعلام نمودند.

بیش از 24 سازمان غیر دولتی دوستدار میراث فرهنگی ایرانیان، ضمن يادآوری وظيفه‌ دولت نسبت به نگهداری و پاسداری از گنجينه‌های اين سرزمين، مهم ترین نگرانی های دوستداران میراث فرهنگی را در پنج بخش و به شرح زیر به آگاهی ملت گرامی ايران رساندند:

 1. ما از هماهنگی‌های انجام‌شده ميان سازمان ميراث فرهنگي و مديريت بريتيش‌ميوزيوم لندن برای بازگشت اگرچه موقت منشور حقوق بشر کوروش از موزه‌ بريتانيا به گنجينه‌ ملی ايران و نمايش همگانی آن، به شدت نگران بوده و از هم‌اکنون دلواپسی ژرف خود را از اين موضوع، به آگاهی هم‌ميهنان و نيز همه نهادهای فعال فرهنگی می‌رسانيم.

زيرا بر اين باوريم که سازمان ميراث فرهنگي، هرگز کارنامه‌ روشنی در پاسداری از گنجينه‌های کشورمان نداشته و ندارد، و برای نمونه همان بس که نتوانسته تا از سنگ‌نوشته‌ ارزشمند جزيره خارک ، بيش از 199 روز نگهداری نمايد. هم‌چنين هنوز هم مردمِ بزرگوار ايران ، خاطره‌ تلخ ربوده شدن لوح زرين تخت‌جمشيد از همين گنجينه‌ ملی ايران و و سپس پخش خبري مبني بر آب کردن آن را ، از ياد نبرده‌اند.

2. همان گونه كه كارشناسان غيردولتي از همان آغاز پيش‌بيني كرده بودند، رطوبت سنج های پاسارگاد نمِ بسيار بالايی را پيرامون آرامگاه کوروش بزرگ نشان داده‌اند و با آن که همه گروه های ميهن‌پرست، پيش از آبگيری سد سيوند، بارها و بارها درباره اثرات ويران گر اين آبگيری هشدار داده بودند،ولي هنوز هم- و بر خلاف وعده‌های داده ‌شده شاهد اقدام مثبتی برای تخليه‌ آب هاي آن سد نبوده‌ايم ، تا پس از قطع شمار بالايی درخت منحصر به‌فرد و نابودی محوطه‌های باستانی تنگِ چشمه (تنگ بلاغی)، دست كم اينک از شدت آسيب‌های پيشِ رو بكاهيم. 

3. شنيده می ‌شود كسانی به جرم ويران نمودن سنگ‌نوشته جزيره‌ خارک دستگير شده‌اند. هر چند پيرامون علت دستگيری دست كم يک تن از آنها ابهام‌هايی وجود دارد ولی در ميان شگفتیِ همگان، منابع رسمی تا كنون به بهانه‌ امنيتی بودن مسأله، از شناساندن آنها به مردم و روشن شدن علت مسأله سر باز زده‌اند. و اين در حالی است که می دانيم به دليل نفت‌خيز بودن جزيره‌ خارک و دارا بودن تأسيسات نفتی بسيار، هيچ‌کس نمی‌تواند بدون داشتن پروانه از مسؤولان مربوطه، به آن‌جا آمدوشد نمايد.

آشكار است كه برای جلوگيری از گسترش شايعات پيرامون اين رويداد كه چندان خوشايند نيز نبوده و می ‌تواند اعتماد دوستداران ميراث فرهنگی نسبت به دولت را كم‌تر نمايد ضمن بركناری مديريت سازمان ميراث فرهنگی استان بوشهر، شايسته است نتايج پيشرفت پرونده ، گام به گام اعلام گردد.

4. در خبرها آمده است كه در كمال شگفتي بخشی از محوطه‌ کاخ‌ آپادانای شوش، آن گنجينه کهن و گران‌بهای کشورمان و يادمانِ روزگار داريوش بزرگ، به پيست موتورسواری بدل گشته است. آشكار و بديهی است كه مي بايست ضمن برچيدن چنين وضعيتی، هرچه زودتر حريم آن اثر ارزشمند مشخص و مورد نگاهبانی قرار گيرد تا ديگر بار فجايعی همچون تخريب پایه ستون‌های دروازه شرقی همان كاخ و نيز نابودی كتيبه خارک را شاهد نباشيم .

5. و باز از خوزستان و ديگر كهن‌شهر آن، اهواز، خبري دال بر كاوش و رسيدگی به شهر باستانی هرمزداردشير که خود يادگاری 1700 ساله از روزگار ساسانيان و از آثار ثبتِ ملي شده‌ آن استان است به گوش نرسيده و نمی ‌رسد. ما چنين كوتاهی ‌هايی را تنها و تنها از ناكارآمدی مديريت سازمان ميراث فرهنگي آن استان می ‌بينيم و خواستار بازبينی در رفتار و عملكرد اين سازمان می باشيم .

 

سازمان های غیر دولتی امضاءکننده این بیانیه به شرح زیر هستند :

 بنياد دوستداران ميراث فرهنگي افراز (تهران)،انجمن فرهنگي بيستون (تهران) ، انجمن فرپاد (شيراز)،انجمن انديشه جوان (اصفهان)،انجمن دوستداران و حافظان خشت خام (يزد)،كانون دوستداران شاهنامه (توس)،كانون جوانان پاسارگاد (گرگان)،گروه جوانان شكوه هخامنشي (خراسان)،جمعيت عصر سبز (يزد)،انجمن فرهنگي سرزمين پارس (خراسان)،جمعيت دوستداران ميراث فرهنگي يادگار (يزد)،خانه سيمرغ (تهران)،خانه ماوراي جوان (گرگان)،انجمن ديده‌بان يادگارهاي فرهنگي و طبيعي ايران (تهران)،انجمن كهن‌دژ (همدان) ، کانون گسترش فرهنگ ايران بزرگ (اصفهان)،انجمن هخامنشيان (تهران)،انجمن دوستداران ميراث فرهنگي و گردشگري امرتات (اصفهان)،خانه ادب مهر (اصفهان)،انجمن دوستداران ميراث فرهنگي تاريانا (خوزستان)،كانون سيمرغ انديشه (نجف‌آباد)،كانون فرهنگي لر بختياري ايرانيان ،انجمن ايلام شناسي ايران (تهران)،انجمن اسپادانا(تهران)،انجمن فرهنگي كوروش بزرگ و گروهي از فرزندان ايران‌زمين

www.savepasargad.com