International Committee to Save

the Archeological Sites of Pasargad

 

 

 

Link to English Section

 

   يبانيه ها  |   آرشيو  پاسارگاد  |  آرشيو خبرها  |  مقالات   |   آرشيو هنر و ادبيات   |   آرشيو تاريخ  زدايي   |   ديداري ـ  شنيداري  |   |  تماس |  جستجو   پيوند به صفحه اصلی

19 شهريور  1387    (2547 سال پاسارگارد)   9 سپتامبر  2008        ============      کميته نجات پاسارگاد هيچ گونه وابستگی مذهبی و سياسي ندارد

 

 

 

تاکید کانون مدافعان حقوق بشر به حفظ  میراث فرهنگی چهارباغ اصفهان

مصوبات شوراها باید عامل استحکام فرهنگی باشد نه انهدام آن

در پی سخنان اخیر "عباس حاج رسولی ها " رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان درباره قطعیت گذر مترو از زیر پیاده روی غربی خیابان چهارباغ عباسی، کانون مدافعان حقوق بشر که پیوسته بر حفظ میراث فرهنگی بشری به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر تاکید داشته است ، در بیان نامه ای که به تازگی منتشر نمود ضمن اشاره به جایگاه شورای شهر و نقش مصوبات آن در جلوگیری از انهدام میراث فرهنگی، به عملکرد غیر اصولی شورای شهر اصفهان در مورد مترو پرداخته و یاد آور شده است:

تصمیم و اعلام اخیر شورای شهر اصفهان مبنی بر عبور مترو از خیابان کهنسال چهارباغ برخلاف قانون و موازین کارشناسی ، حکایت مجـددی است از فاجعه قانون گریزی و تـجاوز به منافع عمومی. این تصمیم، میراث ملی و فرهنگی و تاریخی ایران را که اعتباری جهانی دارد مورد حمله قرار داده است.

 بر کسی پوشیده نیست که قوانین موضوعه بر تقدم حفظ میراث فرهنگی و تاریخی کشور بر هرگونه طرح و عملیات اجرایی دلالت دارد؛ معـاونت محــترم سازمــان میــراث فرهنــگی و گردشگری نیز از موضع رسمی حفاظت میراث فرهنگی، نتایج بررسی های کارشناسانه و فنی استادان و متخصصان دانشگاه صنعتی را حاکی از لطمه زدن و آسیب رسانـدن عبور قطار شهری به بنیان و مصالح ساختمان های کهن موجود در مسیر این قطار شهری اعـلام کرده است و به مــردم اطمینان کامل داده که مترو هرگــز از مسیر دلگشای چهاربـاغ عبور نخواهد کرد.    

سابقه قضایی موضوع نیز نشان می دهد پیرو شـــکایت هزاران نفر از مــردم به دادستان و استـــعلام بازپرس محترم شـــعبه پنــجم دادسرای عمومی و انقــلاب از اداره حقوقی و فنی دادگــستری و  اظهار نظر آن مرجع صالح که موضوع پیگــیری را از مصادیــق امــر بـه معروف و نهی از منکر تشخیص داده، دستور قضـایی مبنی بر تعــطیل و تــوقف عمــلیات عبور مترو از چهارباغ صادر شده است.

 دستگاه قضایی مستقل به مثابه رکن تمیز و ناظر اعمال قوای دیگر است و فارغ از گرایش های جناحی و وابستگی های سیاسی، هیچ مقام رسمی و نهاد دولتی ای حــق گریز و نـادیده انگاشتن دستورات آن را ندارد. این حساسیت در مورد مسائل ملی و مــیراث تاریخی بسیار بیشتر است. شورای شهر نیز به عــنوان نهاد مردمی، باید در پی استحکام مــیراث فرهنگی باشد نه انهدام و آسیب رساندن به آن؛ اما تصمیم اخـــیر شورای شهر اصفهان مغــایر هویت تاریخی و فرهنـــگی چهارباغ به طور خــاص و مضـر به منافع و مصــالح میراث فرهنگی بطورعام است. این تصمیم فاقد پشتوانه کارشناسی و حقوقی بوده و همـچون مواضــع پیشین شورا در خصـــوص غائله برج قانون شـــکن جهان نما، مدنیت و معنویت تاریخی مـــیراثی ارزشمند را نشانه گرفته است و بی هیچ گمان و گزافه، مقامات مسئول باید به سرعت از آن جلوگیری کنند. بر این امید که حافظان منافع ملی و مجریان قوانین مملکتی بر تکرار تجربه های تلـخ پیشین پای نفشرند .